miercuri, 11 februarie 2009

Extras din Legea nr. 290/2004, privind cazierul judiciar

SECŢIUNEA a 2-a
Modul si conditiile cerute pentru obtinerea certificatului de cazier judiciar de catre persoanele fizice
ART. 21
(1) Persoanele fizice care au un interes legitim pot obtine propriul certificat de cazier judiciar.
(2) Certificatul de cazier judiciar se elibereaza persoanelor fizice în cel mult 10 zile de la data solicitarii, în cazurile prevazute la alin. (3), sau în cel mult 30 de zile de la data solicitarii, în cazurile prevazute la alin. (5), si este valabil 6 luni de la data primirii.
(3) Cererea-tip, cu datele complete de stare civila si motivata, se depune personal la unitatea de politie de la locul de nastere ori de domiciliu sau, dupa caz, la orice unitate ori subunitate de politie conectata la Sistemul National de Evidenta Informatizata a Cazierului Judiciar.
(4) Pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor fizice, institutiile abilitate în acest domeniu vor percepe o taxa extrajudiciara, prin aplicarea unui timbru fiscal pe cererea respectiva.
(5) Persoanele domiciliate în strainatate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romîniei.
(6) Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita si prin împuternicitii acestora, conform procedurilor legale în vigoare, dupa cum urmeaza:
a) în tara, numai pe baza unei procuri autentificate de catre un notar public;
b) în strainatate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romîniei ori de catre un notar, cu respectarea cerintelor legalizarii actelor oficiale straine. Pentru statele care au aderat la Conventia de la Haga din 5 noiembrie 1961 este suficient sa fie aplicata apostila.
(7) Continutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care sa rezulte persoana care a fost mandatata, scopul si durata mandatului.
(8) Cînd certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunerea la dosarul de gratiere individuala, acesta poate fi solicitat de persoana condamnata, copii, aparatorul ori reprezentantul legal al acestuia, sotul persoanei condamnate, ascendentii, fratii ori surorile celui condamnat sau ai sotului acestuia.
(9) In vederea eliberarii certificatului de cazier judiciar catre persoanele prevazute la alin. (8), cu exceptia persoanei condamnate, se vor solicita acestora prezentarea în original si depunerea unei copii a documentelor ce fac dovada calitatii.
Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 202 din 23 iunie 2005, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 1 iulie 2005.

Niciun comentariu: