duminică, 24 octombrie 2010

PROIECTUL DE VOLUNTARIAT " TOAMNA ECO " - Valeni 2010


PROIECTUL DE VOLUNTARIAT

“ Toamna ECO ” - Văleni 2010
Coordonator de proiect: FEAPT
Numele complet: FUNDAŢIA DE ECOLOGIE , APICULTURĂ ŞI TURISM PASTORAL “Vasile Nistor”
Adresa: Piatra-Neamţ str. Bistriţei F29/11 Telefon: 0233 624 610 / 0742032593 E-mail: nistor_floarea@yahoo.fr
Website: http://www.feapt.ro/
Descrierea activităţii, a resurselor şi a obiectivelor solicitantului:
FUNDAŢA DE ECOLOGIE, APICULTURĂ ŞI TURISM PASTORAL “Vasile Nistor” – persoană juridică fără scop patrimonial a fost înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (Judecătoria Piatra-Neamţ) cu nr. 172/279/2008 din 4.02.2008.

Scopul fundaţiei: continuarea, în memoria celui care a fost Vasile Nistor, a activităţii de conservare şi recreere a naturii, ocrotirii biodiversităţii şi a bazei melifere, promovării ecoturismului;

Obiectivele fundaţiei, în vederea realizării scopului ei, sunt următoarele:
a. promovarea iniţiativelor din domeniul ecologiei, apiculturii şi ecoturismului;
b. susţinerea proiectelor ce au legatură directă cu scopul propus, promovarea colaborării cu fundaţii şi asociaţii similare din ţară şi străinătate, încurajarea tinerilor în desfăşurarea activităţilor privind protecţia mediului, apicultura şi ecoturismul;
c. identificarea şi organizarea unor proiecte şi programe ecologice pe plan local şi internaţional, crearea de filiale care să promoveze ecoturismul, apicultura şi alte domenii legate de protecţia mediului;
d. organizarea de evenimente, manifestări pentru susţinerea programelor de conştientizare a populaţiei privind protecţia mediului, cu participarea unor personalităţi din România şi din străinătate;
e. editarea de broşuri, pliante şi alte materiale de informare;
f. organizarea de dezbateri, mese rotunde, turnee, expoziţii, manifestări cu caracter cultural şi artistic, având drept obiect formarea şi educarea tineretului şi a unor categorii largi de populaţie în spiritul promovării voluntariatului.
g. organizarea de ateliere de studiu, cu participare internă şi internaţională, cu caracter permanent sau temporar, pentru perfecţionarea profesională a apicultorilor.
h. acordarea de burse şi premii pentru stimularea activităţii profesioniste în domeniile de interes ale Fundaţiei.
Fundaţia urmăreşte, de asemenea, valorificarea şi gestionarea resurselor existente, atragerea de noi astfel de resurse, precum şi desfăşurarea oricăror alte acţiuni subsumate atingerii obiectivelor stabilite.
Pentru a spori intensitatea dialogului şi cooperării, Fundaţia colaborează cu alte fundaţii, asociaţii şi instituţii publice şi private, din România şi/sau din alte ţări, pentru realizarea în comun de activităţi în concordanţă cu scopurile Fundaţiei.

Resurse:
Veniturile fundaţiei provin din:
dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;
dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de fundaţie;
venituri realizate din activităţi economice directe;
donaţii, sponsorizări sau legate;
resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
alte venituri prevăzute de lege.

PROIECTUL


Titlul proiectului: TOAMNA ECO

Locul desfăşurării proiectului: deplasare la Văleni(Roman) în vederea culegerii de informaţii

Durata proiectului: 20.10.2010 – 20.11.2010

Scopul proiectului: dezvoltarea spiritului ecocivic şi educaţiei pentru mediu şi eco-turism

Obiectivele proiectului:
• Cultivarea dragostei pentru natură şi a interesului pentru protejarea mediului înconjurător în rândul tinerilor,
• Dezvoltarea capacităţii de relaţionare în echipă în cadrul unor activităţi cu caracter voluntar,
• Optimizarea pregătirii şcolare de specialitate (turism şi alimentaţie publică, protecţia mediului) şi lărgirea orizontului de valorizare a principiilor ecologice;
• Identificarea de elemente în vederea realizării unui produs final multi-media având ca temă turismul ecologic şi pastoral.

Grupul ţintă principal:
- tinerii voluntari;

Beneficiari ai proiectului:
- elevi şi cadre didactice, comunitatea locală, vizitatori ai site-ului http://www.feapt.ro/

Justificarea proiectului:
Proiectul se adresează prioritar tinerilor voluntari, categorie în curs de iniţiere în activităţile de documentare, informare şi prelucrare a informaţiilor. Utilizarea produselor finale va avea un impact cu mult mai important în dezvoltarea gustului pentru informare privind relaţia cu mediul înconjurător într-un domeniu extrem de actual şi interdisciplinar: turismul ecologic.
Cultivarea spiritului de echipă, a deschiderii către documentare, a metodelor de valorificare a acţiunilor întreprinse, a disponibilităţii spre implicarea în activităţi de voluntariat sunt atitudini şi valori cu impact în formarea tinerilor implicaţi şi o alternativă inovatoare în activizarea lor. Se pune totodată accentul pe alternarea învăţării ghidate (pentru a recurge la resursele bibliografice pe orice tip de suport, în special în format electronic) şi a învăţării autonome (odată cu formarea deprinderilor specifice ). Credibilitatea acestui demers în rândul comunităţii este cu atât mai evidentă cu cât principalii “actori” ai etapelor proiectului sunt tinerii voluntari.

Descrierea activităţilor :
- Distribuirea planului activităţii coordonate de fundaţie
- Selectarea tinerilor voluntari, elevi ai Colegiului Tehnic “Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ
- Iniţiere agenda acţiunii (contactarea furnizorului de trasport şi a partenerilor locali – G.A.C., şcoala, Primăria şi Consiliul local Văleni -, stabilirea planului de acţiune pentru data de 22.10.2010)
- Discutarea activităţilor stabilite cu elevii şi cadrele didactice din echipa de proiect (diriginţi, profesori de geografie şi turism)
- Deplasarea la Văleni, vizitarea obiectivelor turistice vizate: Parcul dendrologic, biserica/ turnul clopotniţei/ zidul de împrejmuire/ cimitirul/ anexele boiereşti şi coordonarea echipei de elevi voluntari în vederea realizării produsului final (pornind de la imagini realizate, impresii şi informaţii obţinute.)
- Elaborarea materialului informativ
- Crearea unei pagini web, găzduită pe site-ul fundaţiei
- Postarea acţiunilor realizate de tineri în pagina creată
- Diseminarea rezultatelor acţiunii pe site-ul www.feapt.ro , precum şi în cadrul unor acţiuni şi proiecte viitoare.

Rezultate:
· Creşterea încrederii de sine a tinerilor şi dezvoltarea spiritului ecocivic prin responsabilizarea în acest proiect
· Atragerea spre informare a tinerilor voluntari
· Valorificarea informaţiilor obtinute din studiul individual şi colectiv
· Transpunerea în imagini a secvenţelor propuse

Mijloace de monitorizare şi evaluare a rezultatelor;
- realizarea unei bănci de date cu tinerii voluntari (suport electronic)
- realizarea de materiale informative multi-media;

Echipa Proiectului:
- Nistor Floarea – coordonator;
- Baluş Alina – profesor Colegiul Tehnic „Gh.Cartianu Piatra-Neamţ
- profesori / elevi de la COLEGIUL TEHNIC “Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ
(clasele: a IX-a E, Profil: Servicii - Turism şi alimentaţie publică & a X-a B - Protecţia mediului) - vezi tabelul nominal

Partenerii proiectului:
- Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” - Piatra-Neamţ
- Primăria şi Consiliul local Văleni
- G.A.C. (Grupul de Acţiune Comunitară) - Văleni
- Şcoala cu clasele I-VIII Văleni

Întocmit:

Floarea NISTOR
Vice-preşedinte FEAPT

vineri, 22 octombrie 2010

" TOAMNA ECO " - VALENI 2010

Azi, data de 22 octombrie 2010, conform parteneriatului dintre Fundatia de Ecologie, Apicultura si Turism Pastoral " VASILE NISTOR " - Piatra-Neamt ( F.E.A.P.T. ) si Grupul de Actiune Comunitara Valeni - Neamt "( G.A.C. ), a avut loc o activitate in cadrul Proiectului de Voluntariat " TOAMNA ECO " - Valeni 2010, care a avut ca scop dezvoltarea spiritului ecocivic si a educatiei pentru mediu si eco-turism.
Obiectivele proiectului initiat de FEAPT " VASILE NISTOR " Piatra-Neamt:
- cultivarea dragostei pentru natura si a interesului pentru protejarea mediului inconjurator, in randul tinerilor
- dezvoltarea capacitatii de relationare in echipa in cadrul unor activitati cu caracter voluntar
- optimizarea pregatirii scolare de specialitate ( turism si alimentatie publica, protectia mediului ) si largirea orizontului de valorizare a principiilor ecologice
- identificarea de elemente in vederea realizarii unui produs final multi-media, avind ca tema turismul ecologic si pastoral.
In comuna Valeni s-au deplasat un numar de 40 elevi, ai claselor a IX-a si a X-a, din cadrul Colegiului Tehnic " GHEORGHE CARTIANU " Piatra-Neamt, insotiti de 3 cadre didactice si vicepresedintele FEAPT Piatra-Neamt, dna. Floarea Nistor, care, alaturi de GAC Valeni, reprezentat de agentii de politie Cristian Cocea, Nicolae Simionica si Ana Maria Cobuz, primarul Ionel Stoleru si preotul paroh Gheorghe Ouatu, au vizitat Parcul Dendrologic Valeni ( specii de arbori ca: Gingko Biloba, Arborele de Lalea, Pinul Rosu Canadian, Tuia Americana, Chiparosul Californian, Ienuparul de Virginia, Molid Intepator, Liriodendron, Salcam Galben, Gutui Japonez, Gladita, Otetar, Brad Argintiu, Brad de Grecia, Tisa, Sequoia, Platan Oriental etc. ), Biserica Ortodoxa Valeni, Turnul Clopotnita, Zidul Imprejmuitor si Ceasul din Turn, moastele Sfintilor Facatori de Minuni si Doctori fara de Arginti Cosma si Damian, conacul si anexele boieresti ale familiei Starcea si au primit informatii, din partea membrilor GAC, despre istoria locului si monumentele naturii din Valeni.
Rezultatele acestui proiect vizeaza cresterea increderii in sine a tinerilor si dezvoltarea spiritului ecocivic, atragerea spre informare a tinerilor voluntari, valorificarea informatiilor obtinute din studiul individual si colectiv si transpunerea in imagini a secventelor propuse.
In perioada imediat urmatoare vor mai avea loc astfel de activitati pe raza comunei Valeni, la care vor participa, alaturi de FEAPT ( www.feapt.ro ) si GAC ( http://gacvalenint.blogspot.com ), elevii din cadrul Colegiului Tehnic " GHEORGHE
CARTIANU " Piatra-Neamt, de la profilele Servicii - Turism si Alimentatie Publica si Protectia Mediului.
Poate fi vazut pe YouTube: gacvalenintluni, 18 octombrie 2010

" ZIUA EUROPEANA DE LUPTA IMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE "

Azi, 18 octombrie, este Ziua Europeana de Lupta Impotriva Traficului de Persoane.

Ce este traficul de persoane?

Recrutarea, transportarea, adapostirea si vinderea unei persoane in scopul exploatarii fizice.
De retinut!
Victimele nu primesc nici un beneficiu in urma serviciilor obligate sa le presteze.

Cum se ajunge in plasa traficantilor?

- dorinta acuta si decizia de a pleca din tara pentru depasirea dificultatilor economico-financiare; - intalnirea unei ocazii de a pleca in strainatate pentru a lucra, concretizata printr-o oferta din partea unei persoane cu rol de recrutor al viitoarei victime;
- constrangerea persoanei in cauza sa accepte un alt tip de munca decat cel promis initial, prin amenintare fizica sau referiri la situatia in care se afla victima (trecerea frauduloasa a frontierei, necunoasterea zonei, a limbii, lipsa actelor de identitate, a mijloacelor materiale), iar apoi prin modalitati de constrangere;
- recrutorul poate fi independent sau o firma cu profil aparent de plasare a fortei de munca in strainatate, de exemplu o firma de impresariat artistic.
- recrutorul poate fi o persoana cunoscuta sau chiar o ruda care inspira incredere si care are o slujba cu contact intens cu publicul (barman, ospatar, taximetrist, vanzator);
- aspectul fizic al recrutorului si situatia acestuia materiala sunt bune;
- propunerile sunt facute prin intermediul rudelor, cunostintelor sau prin articole din ziare;
- castiga increderea prin promisiuni si povesti de succes, eventual asigurand cazarea, transportul si hrana pana la destinatie.

Persoanele vulnerabile la trafic:

Tinere, cu varsta intre 15 si 25 ani, care cred cu tarie in modelele de succes. Aceste persoane au o imensa dorinta de independenta materiala si isi asuma cu usurinta riscul deciziei de a pleca in strainatate.
In general, aceste tinere provin din zone defavorizate economic, cu un nivel al educatiei scazut, fac parte din familii sau medii in care au suferit diverse abuzuri si nu au experienta de viata.

Cum se poate preveni traficul de persoane?

- verifica daca firma care iti ofera de lucru este inregistrata la Inspectoratul Teritorial de Munca, in a carui raza isi are sediu si daca are ca obiect de activitate intermedierea de locuri de munca!
- in cazul in care vrei sa inchei un contract cu o firma si acel contract este redactat intr-o limba straina, tradu intai contractul, astfel incat sa-l poti studia cu atentie!
- comunica rudelor, prietenilor, adresa locului in care urmeaza sa lucrezi! Solicita numarul de telefon al respectivei firme si cere cuiva sa te sune acolo dupa un timp!
- nu da nimanui si sub nici un motiv actele de legitimare! (in afara organelor statului roman sau strain abilitate sa verifice actele). Daca ti se propune sa pleci peste hotare cu acte false, esti sigur in pericol!
- acceptarea unei oferte de munca de la persoane fizice, cunostinte sau asa-zişi prieteni, este un lucru extrem de riscant, chiar daca acestea par bine intentionate! Nu poti niciodata sti daca acel loc de munca exista si cine sunt "prietenii" prietenilor tai.
- acceptand o slujba la negru consimti implicit sa renunti la dreptul tau de a fi remunerat conform cu munca depusa, la dreptul tau de a avea un statut egal cu ceilalti!
- incearca sa inveti limba precum si legislatia tarii de destinatie, telefonul si adresa ambasadei Romaniei in acea tara!
Oricand ai nevoie de ajutor poti apela la Ambasada Romaniei sau la organizatii umanitare din acea tara!

In cazul in care ai fost victima sau martor la una din situatiile prezentate mai sus, anunta de urgenta Politia la Numarul Unic de Apel de Urgenta Gratuit 112 !

Extras din Legea nr. 678/2001
privind traficul de persoane

Art. 12 - (1) Constituie infracţiunea de trafic de persoane recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unei persoane, prin ameninţare, violenţã sau prin alte forme de constrângere, prin rãpire, fraudã ori înşelãciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei persoane de a se apãra sau de a-şi exprima voinţa, ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obţinerea consimţãmântului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, în scopul exploatãrii acestei persoane, şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Traficul de persoane, sãvârşit în urmãtoarele împrejurãri:
a) de douã sau de mai multe persoane împreunã;
b) s-a cauzat victimei o vãtãmare gravã a integritãţii corporale sau a sãnãtãţii se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.

(3) Dacã fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.

Art. 13 - (1) Recrutarea, transportarea, transferarea, gãzduirea sau primirea unei persoane cu vârsta cuprinsã între 15 şi 18 ani, în scopul exploatãrii acesteia, constituie infracţiunea de trafic de minori şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Dacã fapta prevãzutã la alin. (1) a fost sãvârşitã asupra unei persoane care nu a împlinit vârsta de 15 ani, pedeapsa este închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.

(3) Dacã faptele prevãzute la alin. (1) şi (2) sunt sãvârşite prin ameninţare, violenţã sau prin alte forme de constrângere, prin rãpire, fraudã ori înşelãciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei persoane de a se apãra sau de a-şi exprima voinţa, ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obţinerea consimţãmântului persoanei care are control asupra altei persoane, pedeapsa este închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi, în cazul alin. (1), şi închisoare de la 7 la 18 ani şi interzicerea unor drepturi, în cazul alin. (2).

(4) În cazul în care faptele prevãzute la alin. (1), (2) şi (3) sunt sãvârşite în condiţiile prevãzute la art. 12 alin. (2), pedeapsa este închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi, în cazul alin. (1), închisoare de la 5 la 17 ani şi interzicerea unor drepturi, în cazul alin. (2), închisoare de la 5 la 18 ani şi interzicerea unor drepturi, în cazul alin. (3) teza 1, şi închisoare de la 7 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi, în cazul alin. (3) teza 2.

(5) Dacã faptele prevãzute în acest articol au avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi sau detenţiunea pe viaţã.

Art. 14 - Dacã faptele prevãzute la art. 12 şi 13 sunt sãvârşite de o persoanã care face parte dintr-un grup organizat sau care a produs ori a obţinut, pentru sine sau pentru altul, beneficii materiale importante, maximul special al pedepsei se majoreazã cu 3 ani.

Art. 15 - (1) Tentativa infracţiunilor prevãzute la art. 12-14 se pedepseşte.

(2) Organizarea sãvârşirii infracţiunilor prevãzute în prezentul capitol constituie infracţiune şi se pedepseşte ca şi infracţiunea organizatã.
Art. 16. - Consimţãmântul persoanei, victimã a traficului, nu înlãturã rãspunderea penalã a fãptuitorului.

SECŢIUNEA a 2-a
Infracţiuni în legãturã cu traficul de persoane

Art. 17 - (1) Fapta de a determina sau de a permite, cu ştiinţã, fie direct, fie prin intermediar, intrarea sau rãmânerea pe teritoriul ţãrii a unei persoane care nu este cetãţean român, supusã traficului de persoane în sensul prezentei legi:
a) folosind faţã de aceasta mijloace frauduloase, violenţã sau ameninţãri ori altã formã de constrângere; sau
b) abuzând de starea specialã în care se gãseşte acea persoanã, datoritã situaţiei sale ilegale ori precare de intrare sau şedere în ţarã, ori datoritã sarcinii, unei boli sau infirmitãţi ori unei deficienţe, fizice sau mintale, constituie infracţiune şi se sancţioneazã cu pedeapsa prevãzutã pentru infracţiunea de trafic de persoane.

(2) Dacã fapta prevãzutã la alin. (1) se sãvârşeşte de o persoanã care face parte dintr-un grup organizat sau se sãvârşeşte în mod repetat, maximul special al pedepsei se majoreazã cu 2 ani.

Art. 18 - (1) Fapta de a expune, a vinde sau a rãspândi, a închiria, a distribui, a confecţiona ori de a deţine în vederea rãspândirii de obiecte, filme, fotografii, diapozitive, embleme sau alte suporturi vizuale, care reprezintã poziţii ori acte sexuale cu caracter pornografic, ce prezintã sau implicã minori care nu au împlinit vârsta de 18 ani, sau importarea ori predarea de astfel de obiecte unui agent de transport sau de distribuire în vederea comercializãrii ori distribuirii lor constituie infracţiunea de pornografie infantilã şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Faptele prevãzute la alin. (1), sãvârşite de o persoanã care face parte dintr-un grup organizat, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani.

SECŢIUNEA a 3-a
Dispoziţii speciale

Art. 19 - (1) Banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite în urma sãvârşirii infracţiunilor prevãzute în prezenta lege ori cele care au servit la sãvârşirea acestor infracţiuni, precum şi celelalte bunuri prevãzute de art. 118 din Codul penal sunt supuse confiscãrii speciale, în condiţiile stabilite de acel articol.

(2) Sunt considerate bunuri care au servit la sãvârşirea infracţiunii şi mijloacele de transport care au folosit la realizarea transportului persoanelor traficate, precum şi imobilele în care aceste persoane au fost cazate, dacã aparţin fãptuitorilor.

Art. 20 - Persoana supusã traficului de persoane, care a sãvârşit infracţiunea de prostituţie prevãzutã de art. 328 din Codul penal, nu se pedepseşte pentru aceastã infracţiune, dacã mai înainte de a se fi început urmãrirea penalã pentru infracţiunea de trafic de persoane încunoştinţeazã autoritãţile competente despre aceasta sau dacã, dupã ce a început urmãrirea penalã ori dupã ce fãptuitorii au fost descoperiţi, înlesneşte arestarea acestora.

CAPITOLUL IV
Dispoziţii speciale privind procedura judiciarã

Art. 21 - Urmãrirea penalã pentru infracţiunile prevãzute de prezenta lege se efectueazã în mod obligatoriu de cãtre procuror şi se judecã în primã instanţã de cãtre tribunal.

Art. 22 - În vederea strângerii datelor necesare începerii urmãririi penale pot fi folosiţi investigatori sub acoperire, în condiţiile legii.

Art. 23 - (1) Când existã date sau indicii temeinice cã o persoanã care pregãteşte comiterea unei infracţiuni dintre cele prevãzute în prezenta lege sau care a comis o asemenea infracţiune foloseşte sisteme de telecomunicaţii ori informatice, organul de urmãrire penalã poate, cu autorizarea procurorului, sã aibã acces, pentru o perioadã determinatã, la aceste sisteme şi sã le supravegheze.

(2) Dispoziţiile art. 911-915 din Codul de procedurã penalã se aplicã în mod corespunzãtor.

miercuri, 13 octombrie 2010

" OCROTITI NATURA ! " - editia a III-a 2010

Azi, data de 13.10.2010, Grupul de Actiune Comunitara Valeni - Neamt, reprezentat de dl. primar Ionel Stoleru, agent sef adjunct Cristian Cocea - seful Postului de Politie Valeni, dl. Ovidiu Leonte - secretarul Primariei Valeni si dl. Trasca Mihalache - seful S.V.S.U, a desfasurat o noua activitate in cadrul Proiectului Local in Sistem Integrat de Protejare a Mediului Inconjurator, intitulat " OCROTITI NATURA ! ", impreuna cu elevii claselor V-VIII, din cadrul Scolii Coordonatoare Valeni.

Actiunea a constat in ecologizarea satului Valeni, prin colectarea deseurilor din hartie, materiale plastice, pet-uri, sticle, materiale feroase si neferoase si depunerea acestora in saci ecologici, pusi la dispozitie de Primaria Valeni.

Traseul ecologistilor a fost: Scoala Coordonatoare Valeni-Parcul Dendrologic Valeni-Biserica Ortodoxa Valeni-Postul de Politie-Primaria Valeni-drumul judetean 157 A-Biserica Catolica Valeni-statia de autobuz.

La aceasta activitate, pe langa membrii GAC Valeni, au participat un numar de 70 de elevi, insotiti de d-na directoare Gabriela Macsim, 5 cadre didactice si de mediatorul etniei rome, dl. Robert Cobzariu.

Prin aceasta actiune se urmareste sensibilizarea cetatenilor de a nu mai polua mediul inconjurator si promovarea spiritului civic al membrilor comunitatii, in vederea participarii, pe viitor, la astfel de activitati de ecologizare a localitatii.
Poate fi vazut pe YouTube: gacvalenintConcursuri scolare, pe linie de prevenire a criminalitatii, organizate de G.A.C. Valeni - Neamt

1. Stop Accidentelor Rutiere ! - 10.10.2008
2. Stop Victimizarii Copiilor ! - 15.12.2008
3. Stop Violentei ! - 17.12.2008
4. Protejati Copiii ! - 25.03.2009
5. Fii Inteligent, Nu Fi Violent ! - 03.04.2009
6. Sa Circulam Corect ! - 14.05.2009
7. Micul Rutierist - 15.05.2009
8. Stop Violentei in Sport ! - 01.06.2009
9. Micul Pieton - 08.12.2009
10. Pastorul cel Bun - 01.04.2010
11. Valeni - comuna fara criminalitate - 30.04.2010
12. Valeni, comuna in care traiesc ! - 23.07.2010

Proiecte Locale in Sistem Integrat, implementate de G.A.C. Valeni - Neamt

1. " Valeni - comuna fara criminalitate " - Proiect Local de Prevenire si Combatere a Criminalitatii in Sistem Integrat, initiat la data de 03. 04. 2008
2. " Educatia Ta Conteaza ! " - Proiect Local in Sistem Integrat de Prevenire si Combatere a Absenteismului si Abandonului Scolar, initiat la data de 09. 04. 2009
3. " Ocrotiti Natura ! " - Proiect Local in Sistem Integrat de Protejare a Mediului Inconjurator, initiat la data de 29. 04. 2009
4. " Bunul Samaritean " - Proiect Local in Sistem Integrat de Intrajutorare a Membrilor Comunitatii, initiat la data de 30. 07. 2009

vineri, 8 octombrie 2010

" EDUCATIA TA CONTEAZA ! " - 2010/2011

Proiectul Local in Sistem Integrat de Prevenire si Combatere a Abandonului si Absenteismului Scolar " Educatia Ta Conteaza ! ", initiat de Grupul de Actiune Comunitara Valeni - Neamt, se va derula si in anul scolar 2010/2011.
Astfel, printr-un parteneriat scoala - politie - primarie - Centrul P.@.P.I. ( Punct Acces Public la Informatie ) Valeni, se urmareste:
1. identificarea cauzelor care generează abandonul si absenteismul şcolar;
2. scăderea numărului infracţiunilor comise de minori aflaţi în abandon şcolar sau care prezintă un asemenea risc;
3. scăderea numărului minorilor - victime ale infractiunilor;
4. dezvoltarea unui comportament responsabil şi bazat pe respect fată de cadrele didactice;
5. reducerea absenteismului şcolar;
6. crearea unei legături permanente şcoala - familie - poliţie - primarie - biserica, pentru facilitarea comunicării interinstituţionale, în interesul minorilor incluşi în grupul ţintă;
7. asigurarea implicării instituţiilor cu responsabilităţi în domeniu, pentru sprijinirea minorilor aflaţi în risc de abandon şcolar şi a familiilor acestora;
8. asigurarea unui mediu securizat în şcoli şi în imediata apropiere a acestora.
Incepind cu saptamana viitoare, vor fi desfasurate activitati de catre partenerii implicati in proiect, dupa cum urmeaza:

1. Postul de Politie Valeni:
- monitorizează elevii cuprinşi în grupul ţintă;
- întreprinde demersurile necesare pentru responsabilizarea familiilor cu privire la obligaţiile pe care le au în formarea şi educaţia copiilor lor;
- stabileşte vulnerabilităţile unităţilor scolare în ceea ce priveşte siguranţa elevilor şi acţionează pentru eliminarea acestora;
- se implică punctual, la solicitarea unităţilor de învătămant, pentru soluţionarea unor divergenţe apărute între elevi;
- asigura pregătirea antiinfracţională si antivictimala a elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice;
- efectueaza descinderi in barurile si localurile din comuna, in scopul depistarii elevilor care nu frecventeaza orele de curs.

2. Şcoala cu clasele I-VIII Valeni / com. Valeni - PJ( structuri Scoala I-IV Moreni; Scoala I-IV Munteni ):
- identifică elevii care urmează a fi incluşi în grupul ţintă;
- notifică familiile acestora cu privire la situaţia şcolară a elevilor;
- colaboreaza cu Postul de Politie Valeni, Primaria Valeni si cu membrii Grupului de Actiune Comunitara Valeni.

3. Primaria Comunei Valeni:
- efectueaza anchete sociale privind familiile elevilor aflati in situatie de abandon scolar sau absenteism;
- impreuna cu reprezentantii Scolii cu clasele I-VIII Valeni si ai Postului de Politie Valeni, vor fi efectuate vizite la domiciliul familiilor elevilor monitorizati.

4. P.@.P.I. Valeni:
- va asigura spatiul necesar pentru ca elevii sa poata desfasura diverse activitati;
- impreuna cu Postul de Politie Valeni va proiecta filmulete si spoturi video elevilor, pe linie de prevenire a abandonului si absenteismului scolar.

Reamintim ca acest proiect local in sistem integrat a fost lansat de GAC Valeni in semestrul II din anul scolar 2008/2009, absenteismul fiind redus cu 46%, si in anul scolar 2009/2010, cand acest fenomen a fost redus cu 34,56%.
Tot in aceasta perioada atat elevilor, cat si parintilor le-au fost aplicate 2 chestionare de specialitate, iar in urma analizarii acestora, de catre psihologul din cadrul Inspectoratului de Politie al Jud. Neamt si lucratorii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii - Neamt, au rezultat care sunt cauzele si factorii favorizanti ai abandonului si absenteismului scolar, precum si solutiile care pot reduce sau stopa acest fenomen.

sâmbătă, 2 octombrie 2010

" Saptamana Prevenirii Criminalitatii " - ziua a V-a

La data de 01 octombrie 2010 agent sef adjunct Cristian Cocea, agent Cobuz Ana Maria si agent Nicolae Simionica, din cadrul Postului de Politie Valeni, au desfasurat o noua activitate in cadrul " Saptamanii Prevenirii Criminalitatii ", care a constat in monitorizarea si controlul circulatiei pe Dj 157 A si Dc 322, pe raza comunei Valeni.
Cu aceasta ocazie, conducatorii auto, carutasii, mopedistii, biciclistii si pietonii au primit sfaturi de la agentii de politie pe linia prevenirii accidentelor de circulatie si li s-au inmanat pliante ce contineau prevederi ale OUG 195/2002, HG 1391/2006 si din Codul Penal, in vederea cresterii sigurantei rutiere si pentru promovarea respectului fata de ceilalti participanti la trafic.

vineri, 1 octombrie 2010

" Saptamana Prevenirii Criminalitatii " - ziua a IV-a

La data de 30 septembrie 2010, agent sef adjunct Cristian Cocea si agent Nicolae Simionica, din cadrul Postului de Politie Valeni, impreuna cu membrii Grupului de Actiune Comunitara Valeni - Neamt, reprezentat de primarul Ionel Stoleru, viceprimarul Dan Relu Grigore si dna. Maria Mirabela Gripca - manager P.@.P.I. ( Punct Acces Public la Informatie ) Valeni, au desfasurat o ampla activitate in cadrul " Saptamanii Prevenirii Criminalitatii ", care a constat in distribuirea unui numar de 500 de afise, pliante si brosuri cetatenilor si tuturor agentilor economici din satele Munteni, Moreni, David si Valeni.
Materialele informative au fost concepute de agentii Postului de Politie Valeni si realizate in colaborare cu Centrul P.@.P.I. Valeni si contineau sfaturi pe linia prevenirii si combaterii furturilor de animale, a furturilor din societati comerciale, a furturilor de si din auto, a furturilor din posete sau buzunare, precum si modalitatea corecta de folosire a Apelului Unic de Urgenta
112.