marți, 28 iunie 2011

" EDUCATIA TA CONTEAZA ! " ( anul scolar 2010/2011 ) - Evaluare finala

Proiectul Local de Prevenire in Sistem Integrat a Abandonului si Absenteismului Scolar " EDUCATIA TA CONTEAZA ! " , editia a III-a, elaborat de Grupul de Actiune Comunitara Valeni - Neamt, s-a desfasurat in perioada septembrie 2010 - iunie 2011.
Astfel, printr-un parteneriat scoala - politie - primarie - Centrul P.@.P.I. ( Punct Acces Public la Informatie ) Valeni, s-a urmarit:
1. identificarea cauzelor care generează abandonul si absenteismul şcolar;
2. reducerea abandonului si absenteismului in scolile de pe raza comunei;
3. scăderea numărului infracţiunilor comise de minori aflaţi în abandon şcolar sau care prezintă un asemenea risc;
4. scăderea numărului minorilor - victime ale infractiunilor;
5. dezvoltarea unui comportament responsabil şi bazat pe respect fată de cadrele didactice;
6. reducerea absenteismului şcolar;
7. crearea unei legături permanente şcoala - familie - poliţie - primarie - biserica, pentru facilitarea comunicării interinstituţionale, în interesul minorilor incluşi în grupul ţintă;
8. asigurarea implicării instituţiilor cu responsabilităţi în domeniu, pentru sprijinirea minorilor aflaţi în risc de abandon şcolar şi a familiilor acestora;
9. asigurarea unui mediu securizat în şcoli şi în imediata apropiere a acestora.
In urma eforturilor conjugate ale Postului de Politie Valeni, Scoala cu clasele I-VIII Valeni, Primaria Com. Valeni, P.@.P.I. Valeni si a celorlalti membri ai Grupului de Actiune Comunitara Valeni, s-a reusit ca, in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut, in scolile de pe raza comunei sa nu se inregistreze niciun caz de abandon scolar, iar fenomenul absenteismului in unitatile de invatamant sa scada cu 18,34% . Deasemenea, niciun minor nu a fost victima sau autor de infractiuni.
Activitatile desfasurate de agentii Postului de Politie Valeni au constat in:
- monitorizarea elevii cuprinşi în grupul ţintă;
- responsabilizarea familiilor cu privire la obligaţiile pe care le au în formarea şi educaţia copiilor lor;
- eliminarea vulnerabilitatilor unitatilor scolare in ceea ce priveste siguranta elevilor;
- soluţionarea unor divergenţe apărute între elevi, la solicitarea unitatilor de invatamant;
- pregătirea antiinfracţională si antivictimala a elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice;
- descinderi in barurile si localurile din comuna, in scopul depistarii elevilor care nu frecventeaza orele de curs.
Impreuna cu reprezentantii Scolii cu clasele I-VIII Valeni si ai Primariei Valeni, lucratorii Postului de Politie Valeni au efectuat vizite la domiciliile familiilor elevilor care au abandonat scoala sau care nu frecventeaza cursurile scolare si au atras atentia parintilor despre obligatiile pe care le au, privind acest aspect, fiind aplicate 58 de sanctiuni, conform prevederilor Legii nr. 61/1991-R, pentru nesupravegherea minorilor.
Reamintim ca acest proiect local in sistem integrat a fost lansat de GAC Valeni in anul scolar 2008/2009, absenteismul fiind redus cu 46%, si in anul scolar 2009/2010, cand acest fenomen a fost redus cu 34,56%.
Tot in aceasta perioada, agentii Postului de Politie Valeni au aplicat elevilor si parintilor, separat, cate un chestionar de specialitate, iar in urma analizarii acestora, de catre psihologul si sociologul din cadrul Inspectoratului de Politie al Jud. Neamt, precum si de lucratorii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii - Neamt, au rezultat care sunt cauzele si factorii favorizanti ai abandonului si absenteismului scolar:
A. care ţin de personalitatea şi starea de sănătate a elevului:
1. motivaţie şcolară scăzută
2. lipsă de interes
3. încredere scăzută în educaţia şcolară
4. oboseală
5. autoeficacitate scăzută
6. imagine de sine deteriorată,
7. sentimente de inferioritate
8. abilităţi sociale reduse,
9. pasivitate
B. care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familiei:
1. sărăcia
2. stil parental indiferent, neglijent
3. familii dezorganizate sau cu parinti despartiti/divortati
4. părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate
C. care ţin de contextul şcolar specific:
1. presiunea grupului
2. supraîncărcarea şcolară
3. comunicarea defectuoasă elev-profesor
4. frica de evaluare
5. conflict cu colegii
6. practici educative percepute de elevi ca fiind nedrepte
Intrucat s-a constatat eficienta acestui proiect local , aplicat la nivelul Scolii cu clasele I-VIII Valeni, el va fi mentinut si in primul semestru al anului scolar 2011/2012, urmind a se gasi solutiile potrivite pentru a reduce si combate acest fenomen al absenteismului scolar.

Proiect: " NATURA - AURUL VERDE "

Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 8 Şcoala cu Clasele I-VIII Văleni
Roman / Neamţ Văleni / Neamţ

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL
“NATURA - AURUL VERDE”

· Instituţii implicate în proiect : Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 8 Roman
Şcoala cu Clasele I-VIII Văleni

· Perioada de desfăşurare : octombrie 2010 – iunie 2011

Coordonatori proiect:
· Prof. înv. primar Lozincă Elena,
Şcoala cu Clasele I VIII Nr. 8 Roman
· Înv. Zavate Maria
Şcoala cu Clasele I VIII Nr. 8 Roman
· Învăţător, Nechifor Dan,
Şcoala cu Clasele I – VIII Văleni

· SCOPUL :
Educarea comportamentului ecologic al copiilor,formarea competenţelor pentru participarea la activităţi cultural – stiinţifice şi educative privind protejarea mediului înconjurător,prin cunoaşterea valorilor naturii.

· OBIECTIV GENERAL :
Formarea de comportamente şi atitudini civice de ocrotire a mediului ambiant şi capacitatea de a lua decizii în scopul păstrării unui mediu curat.


· OBIECTIVE SPECIFICE:
1.Eficientizarea procesului instructiv-educativ prin activităţi extraşcolare, desfăşurate în mediul înconjurător .
2.Stimularea comportamentului participativ ,trecerea de la “ a învăţa” la “a fi”, “a face”.
3.Modelarea personalităţii elevilor în vederea combaterii atitudinilor negative de distrugere,de neglijare a mediului înconjurător.
4.Stimularea dragostei de natură,crearea unui comportament ecologic .
5.Stimularea relaţiilor interumane, a prieteniei şi colaborării.

· Grupul ţintă :
· elevii claselor a IV –a ( A şi B) ,
Şcoala cu Clasele I – VIII NR. 8 Roman
· elevii claselor a III -a ,
Şcoala cu Clasle I VIII Văleni

· Beneficiari - elevi, cadre didactice, părinţi,şcoala, comunitatea

· Domeniul de activitate – transdisciplinar cu caracter ecologic

· Resurse :

-umane : elevi, cadre didactice, părinţi, membri ai comunităţii locale
-materiale : cărţi, reviste( “Arborele Lumii” “Terra Magazin”),fişe, planşe, materiale din
natură, panouri pentru afişe,cretă albă/colorată, saci menajeri, mănuşi de unică folosinţă, ecusoane “prietenii naturii”, costume pentru scenetă realizate din materiale ecologice, aparate foto, mape/folii plastic, calculatoare, imprimantă, video proiector , hârtie foto, conectare Internet, CD-uri
-financiare : sumele necesare deplasărilor cu maşina de transport a elevilor din
şcolile implicate în proiect vor fi suportate de şcolile participante/Consiliul Local al Comunei Văleni, sau de alţi sponsori
-spaţiale : laboratoarele de informatică din şcolile implicate


· DISEMINAREA :
-seminarii la debutul şi la finalul proiectului
-articole în revista clasei a IV- a B ( Şcoala cu Clasele I – VIII Nr. 8 Roman)
-sesiunea de comunicări ştiinţifice
-în cadrul Comisiei metodice a fiecărei şcoli implicate în proiect

· Monitorizarea activităţilor:
Elevii vor realiza fotografii în timpul activităţilor.Se va urmări ca participanţii să
primească reviste,articole necesare achiziţiei cunoştinţelor ecologice şi vor fi rugaţi să-şi împărtăşească liber părerile personale asupra activităţilor propuse.

· EVALUAREA
-chestionare
-schimburi de impresii prin scrisori deschise
-portofolii(proiectul,derularea lui,imagini din timpul activităţilor)
-realizarea unor CD-uri pentru participanţii la proiect
-materiale afişate la panourile clasei/şcolii şi în cadrul unei expoziţii
-acordarea de diplome elevilor/cadrelor didactice/părinţilor/membrilor comunităţii locale

· Produse finale :
-expoziţie cu lucrările elevilor/afişe realizate de ei
-CD-uri pentru participanţi
-album foto pentru fiecare şcoală implicată în proiect

· Rezultate aşteptate :
-schimb de experienţă în ceea ce priveşte specificul muncii în clasele primare
-stabilirea unor relaţii de prietenie între şcoli
-formarea unor abilităţi de comunicare
-promovarea în comunitate a unei imagini pozitive a celor două instituţii implicateARGUMENT
Motto :
„Copilul să nu ştie nimic
pentru că i s-a spus,
ci pentru că a înţeles;
să nu înveţe ştiinţa,
ci să o descopere!”
(J. J. Rouseau)

Problema educării comportamentului ecologic al elevului de ciclul primar,nu e nouă, se pune tot mai acut,devine obiect de studiu din cea mai fragedă vârstă şi ne priveşte deopotrivă pe toţi,adulţi şi copii.
Începută de timpuriu educaţia ecologică are şanse mari – cei mici trebuie să înţeleagă că pe pământ există interdependenţă între om şi nenumăratele specii de plante şi animale, între om, societate şi ciclurile biologice din natură. Aceasta se poate realiza prin activităţi de cunoaşterea mediului, dezvoltarea limbajului,educaţie plastică, abilităţi practice, dar prin extindere şi prin discipline opţionale sau activităţi extracurriculare.
Pornind de la experienţa şi nevoile copilului, învăţătorul trebuie să stimuleze copii să participe, să se implice, să găsească soluţii prin folosirea lucrului în grupe, a studiului de caz, a dezbaterii, a jocului de rol.
Dintre metodele şi procedeele clasice din învăţământul tradiţional, în funcţie de vârstă pot fi folosite exemplul, povestirea morală, convorbirea, aprobarea, dezaprobarea îmbinate cu metode activ – participative.


ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROIECTULUI
“NATURA - AURUL VERDE!”

Data – Octombrie - 2010

Locul - Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 8 şi Şcoala cu Clasele I- VIII Văleni
Activitatea – „S.O.S. natura!”
Modalitatea de realizare – stabilirea programului, popularizarea în rândul elevilor, cadrelor didactice,părinţilor,constituirea echipelor de lucru,completare de chestionare.

Data – Noiembrie 2010

Locul – Şcoala cu clasele I-VIII Văleni
Activitatea - Masă rotundă – “Pădurea”
Modalitatea de realizare – realizarea unor lucrări cu materiale din natură având tematică
diferită – pădurea, apa, vremea, clima


Perioada – Decembrie 2010

Locul – Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 8 Roman
Activităţi – redactare referate,compuneri,afişe,scrisori între/către membrii din şcoala
organizatoare/participantă, completare de chestionare,fişe cu tematică referitoare la : luna pădurii (martie – aprilie ),ziua mondială a păsărilor (1 aprilie),ziua mondială a sănătăţii (17 aprilie), ziua pământului (22 aprilie),ziua mondială protecţiei animalelor şi păsărilor de laborator ( 24 aprilie)
Modalitatea de realizare – redactarea în Microsoft Word a compunerilor, referatelor,
scrisorilor,acces la Internet,achiziţionare de materiale necesare realizării afişelor

Data – Februarie - 2011

Locul – Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 8 Roman
Activitatea – Vizită la Muzeul de Ştiinţe ale Naturii
Modalitatea de realizare – vizitarea muzeului


Data – Martie - 2011

Locul – Şcoala cu Clasele i – VIII Nr. 8 Roman
Activitate – expoziţie cu lucrările realizate de copii
Modalitate de realizare – expunerea lucrărilor în şcolile participante la proiect


Data – Aprilie 2011

Locul – Şcoala cu Clasele I – VIII Văleni
Activitatea – Excursie tematică în parcul din comună, declarat monument al naturii şi reactualizarea zilelor cu importanţă ecologică din luna mai
( 10 mai – ziua păsărilor,arborilor; 15 mai – ziua internaţională de acţiune pentru climă; 22 mai – ziua biodiversităţii ; 24 mai – ziua parcurilor naţionale)
Modalitatea de realizare – transportul elevilor/ cadrelor didactice implicate în proiect la
Văleni şi realizarea unor desene cu tema ,, Pădurea înmugurită".


Data – Mai 2011

Locul – Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 8 Roman
Activitatea – “Carnaval Eco”
Modalitate de realizare – confecţionarea costumelor din materiale reciclabile, exersarea
jocului de rol pe teme ecologice

Data – Iunie 2011

Locul – Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 8 Roman şi Şcoala cu clasele I- VIII Văleni
Activitatea – Încheierea proiectului
Modalitate de realizare – seminar de informare – prezentarea portofoliilor, a albumelor
foto(în format electronic) realizate în timpul desfăşurării proiectului,oferirea de diplome elevilor/cadrelor didactice/ părinţilor /membrilor comunităţiiAvizat, Avizat,
Dir. Prof. Liliana Chelariu Dir. Prof. Maxim Gabriela

CHESTIONAR ECOLOGIC


1.Ai fi interesat să te implici în activităţi pentru protecţia mediului?De ce?

2. Cât de des citeşti articole / anunţuri din Mass-Media legate de mediul înconjurător?

3. De câte ori ai facut voluntariat pentru protectia mediului ? (proteste, acţiuni de ecologizare)


4. Cat de mult esti preocupat de starea actuală a sănătăţii mediului în Romania şi nu numai?

5. Cat de des discuţi cu prietenii despre problemele de mediu şi ecologie?

6. Ai aloca costuri personale pentru a desfăşura activităţi de protejare a mediului?

7. Care este primul cuvânt care iţi trece prin minte când auzi de noţiunea “protecţia mediului?”

8. Consideri ca aceste activităţi reprezintă un real sprijin în protecţia mediului?

9. De ce evenimente / campanii legate de mediu/ecologie ai auzit ?

10. Numeşte organizaţii de mediu de care ai auzit.

CHESTIONAR ECOLOGIC

1.Ai fi interesat să te implici în activităţi pentru protecţia mediului?De ce?
2. Cât de des citeşti articole / anunţuri din Mass-Media legate de mediul înconjurător?
3. De câte ori ai facut voluntariat pentru protectia mediului ? (proteste, acţiuni de ecologizare)
4. Cat de mult esti preocupat de starea actuală a sănătăţii mediului în Romania şi nu numai?5. Cat de des discuţi cu prietenii despre problemele de mediu şi ecologie?6. Ai aloca costuri personale pentru a desfăşura activităţi de protejare a mediului?7. Care este primul cuvânt care iţi trece prin minte când auzi de noţiunea “protecţia mediului?”
8. Consideri ca aceste activităţi reprezintă un real sprijin în protecţia mediului?9. De ce evenimente / campanii legate de mediu/ecologie ai auzit ?10. Numeşte organizaţii de mediu de care ai auzit.

joi, 9 iunie 2011

Proiect: NATURA SI ECOLOGIE

PROIECT EDUCAŢIONAL

A.
Şcoala cu clasele I – VIII Văleni Şcoala cu clasele I – VIII Secuieni
Com. Văleni, jud. Neamţ Com. Secuieni, jud. Neamţ
Director, Director,
Prof. Gabriela Macsim Prof. Elena OpreaB. INFORMAŢII DESPRE PROIECT


B.1. Titlul proiectului

NATURĂ ŞI ECOLOGIE
XB.2. Categoria în care se încadrează proiectul:
(bifaţi categoria în care se încadrează
proiectul dumneavoastră)
a) proiecte care încurajează participarea elevilor în procesul de învăţare şi sprijină elevii dezavantajaţi
b) proiecte care sprijină îmbunătăţirea performanţelor cadrelor didactice
c) proiecte care întăresc relaţiile la nivelul comunităţii, deschiderea şcolii către comunitate
d) alt tip; specificaţi:
Proiect educaţional de cooperare între şcoli, în cadrul parteneriatelor şcolare intrajudeţene, fără finanţare

B.3. Durata proiectului: (durata se va exprima în număr de luni)
12 luni

B.4. Specificaţi (re)sursele materiale, informaţionale şi umane necesare implementării proiectului
Nechifor Dănuţ – învăţător a III-a
Mănescu Cătălina – institutor a IV-a
Chiriac Liliana - profesor pentru învăţământ primar a III-a
Iordănescu Maria- învăţător a II-a
- 4 clase: 61 elevi


(maximum 200 de cuvinte)

SCPUL PROIECTULUI: este acela de a-i face pe elevi să înţeleagă şi să cunoască caracteristicile mediului lor de viaţă, pentru a-l putea ocroti, protejându-se astfel ei înşişi.

Elevii oricât ar fi de mici,
pot păstra curăţenia spaţiului şcolar;
pot învăţa să nu arunce în apa curată resturi nefolositoare care ar dăuna vieţuitoarelor din apă;
pot ocrotispaţiul verde, cuiburile păsărelelor;
pot planta pomişori pentru refacerea pădurilor, atât de necesare vieţii şi sănătăţii noastre.
În fiecare zi putem să ajutam natura cu acţiunile noastre, să nu mai obosim atat de repede, să nu ne mai îmbolnăvim atât de uşor, să eliminăm stresul, s.a.
Planeta Pământ sau Planeta Verde a devenit o întindere locuită de oameni, o întindere până mai ieri imaculată care azi se zbate sub povara nepăsării noastre.

Activităţi propuse:
Eşti voluntar? Eşti Eco !
crearea celulelor de lucru pe bază de voluntariat şi coordonarea grupelor de către cadre didactice;
realizarea unor semne distinctive pentru cei implicaţi în proiect (insigna Eco Volunteer);
întâlniri organizate, iniţiative personale şi de grup ale membrilor.

Rezultate aşteptate:
- să identifice principalele medii de viaţă în care îşi desfăşoară activitatea
- să descrie factorii ce acţionează în mediul lor de viaţă
- să deducă bolile ce pot să apară din cauza unor factori dăunători
- să enumere regulile de prevenire a îmbolnăvirilor
- să reprezinte sub forma unui poster un mediul lor de viaţă
- să completeze corect fişele de lucru
- să demonstreze că se pot organiza, că pot comunica în echipă
- să deducă unitatea dintre om şi mediul său de viaţă

Modalităţi de monitorizare şi evaluare ale rezultatelor proiectului:
- feed-back-ul activităţii pe secţiuni şi discuţii pentru prelungirea proiectului
- portofoliul proiectului

C. REZUMATUL PROIECTULUI

D. JUSTIFICARE

D.1. Relevanţa proiectului
pentru obiectivele educaţionale
Îmbunătăţirea comportamentului faţă de mediul înconjurător.
D. 2. Relevanţa proiectului
pentru priorităţile educaţionale
Beneficiile unui mediu curat asupra sănătăţii.
D.3. Identificarea necesităţilor
şi a constrângerilor percepute
Nu este cazul.
D.4. Relevanţa proiectului
pentru grupurile ţintă
Formarea de persoane responsabile capabile să se integreze cu succes în viaţa socială
Conştientizarea protejării cadrului natural (sensibilizarea întregii comunităţi cu privire la efectele negative pe care le poate induce mediului, ca urmare a acţiunilor omului).

PREZENTAREA (DESCRIEREA) PROIECTULUI
E.1. Scrieţi obiectivul general ale proiectului. Precizaţi ţinta strategică a Planului de Dezvoltare Instituţională din care derivă obiectivul general al proiectului
Instruirea unor norme de comportament ecologic specific asigurării echilibrului dintre sănătatea individului şi mediul în care trăieşte; promovarea imaginii pozitive a şcoliişi desfăşurarea de activităţi educative prin stimularea interesului pentru cunoştinţe din domeniul ecologic.

E.2. Scrieţi obiectivele specifice ale proiectului
- Formarea unui sistem de cunoştinţe care să permită elevilor:
înţelegerea unităţii dintre organism şi mediul său de viaţă;
înţelegerea organismului ca pe un tot unitar;
realizarea unei corelaţii dintre structură şi funcţii.
- Formarea unor noi priceperi şi deprinderi de lucru cu tehnici şi metode specifice biologiei
- Realizarea corelării dintre fixarea unor informaţii teoretice şi partea practică
- Dezvoltarea gândirii elevilor, a capacităţii de investigare a sistemelor biologice
- Dezvoltarea capacităţii de comunicare folosind limbajul specific biologiei
- Educarea în spirit ecologic
- Educaţia pentru sănătate

E.3. Descrieţi grupul / grupurile ţintă căruia / cărora i /li se adresează proiectul
(cantitativ şi calitativ)
Motivaţi selectarea acestora.
- Elevii claselor a III-a şi a IV-a de la Şcoala cu clasele I – VIII Văleni;
- Elevii claselor a II-a şi a III-a de la Şcoala cu clasele I – VIII Secuieni.
Cele patru cadre didactice doresc să colaboreze fructuos pentru promovarea imaginii positive a celor două instituţii şi pentru formarea unui comportament prietenos faţă de mediu.

E.4. Descrieţi activităţile utilizând pentru fiecare activitate fişa de mai jos 4 activităţi concrete cu cele 2 şcoli:

ACTIVITATEA NR. 1
Tipul activităţii : « Să ne cunoaştem partenerii »
- Reuniune de proiect
Data / perioada de desfăşurare: __.10.2010
Numar de participanţi : 4 cadre didactice şi 61 elevi
Responsabil Chiriac Liliana – profesor învăţământ primar
Mijloace : PC, DVD.
Modalităţi de evaluare : evaluare reciprocă.

ACTIVITATEA NR. 2
Tipul activităţii : «Să protejăm natura»
- Activitate practică privind igiena şi protecţia mediului înconjurător
Data / perioada de desfăşurare: __.11.2010
Locul desfăşurării : Parcul Dendrologic Văleni
Numar de participanţi : 4 cadre didactice şi 61 elevi
Responsabil Nechifor Dănuţ
Beneficiari : elevii participanţi, cele şase cadre didactice
Mijloace : mături, greble, saci de plastic, mănuşi de protecţie.
Modalităţi de evaluare : activitate practică, aprecierea reciprocă.
Elevii claselor a II-a, a III-a şi învăţătorii lor se vor deplasa la Parcul dendrologic Văleni şi împreună cu elevii claselor a III-a, a IV-a vor igieniza parcul, vor curăţa plăcuţele arborilor,

ACTIVITATEA NR. 3
Tipul activităţii : «Şcoala noastră o grădină»
- Întâlniri între parteneri şi alcătuirea de expoziţii şi albume cu lucrările realizate de elevii vizitaţi în proiect
Data / perioada de desfăşurare: __.03.2010
Numar de participanţi : 4 cadre didactice şi 61 elevi
Responsabil Chiriac Liliana – profesor învăţământ primar
Beneficiari : elevii participanţi, cele şase cadre didactice
Mijloace : expunerea lucrărilor realizate în comun.
Modalităţi de evaluare : evaluare reciprocă, observarea atitudinii copiilor.
Pentru atingerea scopurilor propuse se vor desfăşura activităţi extracurriculare pentru a găsi calea cea mai potrivită de a le transmite copiilor legăturile cauzale între om – natură.

ACTIVITATEA NR. 4
Tipul activităţii : «Anotimpurile şi plantele»
- Activitate comună ce va consta într-un program artistic.
Data / perioada de desfăşurare: __.05.2010
Numar de participanţi : 4 cadre didactice şi 61 elevi
Responsabil : Mănescu Cătălina - institutor
Beneficiari : elevii participanţi, cele şase cadre didactice
Mijloace : costumaţie specifică, PC, DVD.
Modalităţi de evaluare : aprecierea reciprocă.
Elevii şi cadrele didactice implicate în proiect vor desfăşura o serbare comună ce va conţine cântece, poezii, scenete

E.5. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului
- să indice reguli de comportament pozitiv faţă de mediu;
- să enumere cauzele care generează schimbările şi transformările din mediul înconjurător;
- îmbogăţirea orizontului cultural – artistic;
- să denumească metode de protejare a naturii – Eco;
- cunoaştere în aprofunzime a programului instructiv – educativ;
- să identifice soluţii pentru rezolvarea problemelor de mediu;
- dezvoltarea relaţiilor interumane;
- adaptarea activităţii pe sistemul muncii în echipă.

E.6. Prezentaţi modalitatea de monitorizare şi de evaluare a rezultatelor proiectului
- o permanentă observare şi analizare a tuturor activităţilor desfăşurate;
- observarea impactului asupra elevilor;
- popularizarea proiectului şi propuneri pentru viitor

E.7. Arătaţi care sunt beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului
Elevii şi cadrele didactice participante în proiect.

E.8. Descrieţi impactul estimat al implementării proiectului asupra grupului ţintă (elevi, cadre didactice, autorităţi locale, comunitatea locală etc.), asupra şcolii şi asupra partenerilor
- Îmbogăţirea stărilor affective, positive;
- Eliminarea dificultăţilor de adaptare a elevilor la mediu.

E.9. Arătaţi cum veţi asigura continuitatea după încheierea proiectului
Alcătuirea programului pentru continuarea parteneriatului.

E.10. Menţionaţi activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul implementării proiectului şi după încheierea acestuia
- Ziarul comunei;
- Întocmirea de articole pentru presa locală, pliante, expoziţii cu produsele confecţionate, spectacole;
- Redactează pagina specifică pe site-ul şcolii.

E.11. Specificaţi care sunt partenerii implicaţi în proiect şi arătaţi în ce constă parteneriatul cu comunitatea locală, cu altă şcoală şi/sau cu o firmă/companie locală sau organizaţie, dacă este cazul (cel mult o pagină). Completaţi fişa pentru fiecare partener.
Şcoala cu clasele I – VIII Văleni, comuna Văleni, judeţul Neamţ
Şcoala cu clasele I – VIII Secuieni, comuna Secuieni, judeţul Neamţ

Partener 1
Partener 2

Nume legal complet
(numele organizaţiei)
Şcoala cu clasele I – VIII Văleni
Şcoala cu clasele I – VIII Secuieni

Naţionalitate
Română
Română

Statut juridic
Unitate independentă
Unitate independent

Adresa oficială
comuna Văleni, judeţul Neamţ
comuna Secuieni, judeţul Neamţ

Persoana de contact
Macsim Gabriela
Chiriac Liliana

Nr. Telefon:
0233781003
0233745031

Nr. Fax:
0233781003
0233745031

Adresa E-mail
valeniscoala@yahoo.co.uk
sc.secuieni@yahoo.com

Număr de angajaţi
22
30

Alte resurse relevante
-
-

Experienţa în proiecte similare,
corespunzătoare rolului propus
în implementarea proiectului
-
-

Istoria cooperării cu aplicantul
-
-

Rolul şi implicarea în pregătirea
proiectului propus
-
-

Rolul şi implicarea în
implementarea proiectului propus
-
-
F. deviz estimatIV de cheltuieli

F. 1. (dacă este cazul)
NU ESTE CAZUL
Nr. crt.
Cheltuieli eligibile


Contribuţia comunitaţii locale
LEI

Alte surse de finanţare

Finanţare solicitată
LEI
Descrierea cheltuielilor
Total sumă
LEI
1
Bunuri
1.1
Echipament
1.2
Alte bunuri
2
Lucrări mici
3
Servicii
Costuri manageriale
5
TOTAL (LEI)

F.2. Descrieţi pe cel mult o pagină sursa/sursele contribuţiei comunităţii locale


G. INFORMAŢII DESPRE UNITATEA/STRUCTURA DE ÎNVĂŢĂMÂNT


G.1. Descrierea unităţii de învăţământ

Tipul unităţii/structurii de învăţământ
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII VĂLENI
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII SECUIENI
Numărul cadrelor didactice
17
21
Numărul elevilor înmatriculaţi
184
306
Numărul cadrelor didactice participante la proiect
3 din care 2 femei
3 din care 3 femei
Numărul elevilor participanţi la proiect
35 elevi
26 elevi
Numărul claselor participante la
proiect şi tipul acestora
1 – clasa a III-a
1 – clasa a IV-a
1 – clasa a II-a
1 – clasa a III-a

G.2. Cadre didactice şi elevi care participă la proiect

G.3. Participări anterioare la alte programe/proiecte

DA ( în acest caz, completaţi tabelul de mai jos) NU
An
Finanţat de către
Titlul proiectului
2003-2004
2003-2006
PHARE
COMENIUS

H. INFORMAŢII DESPRE POTENŢIALI PARTENERI
H.1. Instituţia parteneră, dacă o altă unitate/structură de învăţământ este implicată în proiect

Adresa completă

Nr. de telefon/fax

Adresă poştă electronică /Pagină Internet

Numele şi funcţia persoanei de contact:

Adresa completă

Nr. de telefon/fax

Adresă poştă electronică


H.2. Numele firmei/companiei locale, organizaţiei sau instituţie (se completează numai dacă o firmă/companie locală, organizaţie sau instituţie este parteneră în proiect)

Domeniul de activitate

Adresa completă

Nr. de telefon/fax

Adresă poştă electronică/Pagină de Internet

Numele şi funcţia persoanei de contact

Adresa completă

Nr. de telefon/fax

Adresă poştă electronică


DECLARAŢIE


Declaraţia va fi semnată şi ştampilată de persoana autorizată legal din partea instituţiei.


Subsemnatul declar pe propria răspundere că toate informaţiile din acest formular sunt corecte.

Locul: VĂLENI Data :

Nume şi funcţie cu majuscule: MACSIM GABRIELA,
DIRECTOR


Semnătura: Ştampila instituţieiSubsemnatul declar pe propria răspundere că toate informaţiile din acest formular sunt corecte.

Locul: VĂLENI Data :

Nume şi funcţie cu majuscule: OPREA ELENA,
DIRECTORSemnătura: Ştampila instituţiei