marți, 28 iunie 2011

Proiect: " NATURA - AURUL VERDE "

Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 8 Şcoala cu Clasele I-VIII Văleni
Roman / Neamţ Văleni / Neamţ

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL
“NATURA - AURUL VERDE”

· Instituţii implicate în proiect : Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 8 Roman
Şcoala cu Clasele I-VIII Văleni

· Perioada de desfăşurare : octombrie 2010 – iunie 2011

Coordonatori proiect:
· Prof. înv. primar Lozincă Elena,
Şcoala cu Clasele I VIII Nr. 8 Roman
· Înv. Zavate Maria
Şcoala cu Clasele I VIII Nr. 8 Roman
· Învăţător, Nechifor Dan,
Şcoala cu Clasele I – VIII Văleni

· SCOPUL :
Educarea comportamentului ecologic al copiilor,formarea competenţelor pentru participarea la activităţi cultural – stiinţifice şi educative privind protejarea mediului înconjurător,prin cunoaşterea valorilor naturii.

· OBIECTIV GENERAL :
Formarea de comportamente şi atitudini civice de ocrotire a mediului ambiant şi capacitatea de a lua decizii în scopul păstrării unui mediu curat.


· OBIECTIVE SPECIFICE:
1.Eficientizarea procesului instructiv-educativ prin activităţi extraşcolare, desfăşurate în mediul înconjurător .
2.Stimularea comportamentului participativ ,trecerea de la “ a învăţa” la “a fi”, “a face”.
3.Modelarea personalităţii elevilor în vederea combaterii atitudinilor negative de distrugere,de neglijare a mediului înconjurător.
4.Stimularea dragostei de natură,crearea unui comportament ecologic .
5.Stimularea relaţiilor interumane, a prieteniei şi colaborării.

· Grupul ţintă :
· elevii claselor a IV –a ( A şi B) ,
Şcoala cu Clasele I – VIII NR. 8 Roman
· elevii claselor a III -a ,
Şcoala cu Clasle I VIII Văleni

· Beneficiari - elevi, cadre didactice, părinţi,şcoala, comunitatea

· Domeniul de activitate – transdisciplinar cu caracter ecologic

· Resurse :

-umane : elevi, cadre didactice, părinţi, membri ai comunităţii locale
-materiale : cărţi, reviste( “Arborele Lumii” “Terra Magazin”),fişe, planşe, materiale din
natură, panouri pentru afişe,cretă albă/colorată, saci menajeri, mănuşi de unică folosinţă, ecusoane “prietenii naturii”, costume pentru scenetă realizate din materiale ecologice, aparate foto, mape/folii plastic, calculatoare, imprimantă, video proiector , hârtie foto, conectare Internet, CD-uri
-financiare : sumele necesare deplasărilor cu maşina de transport a elevilor din
şcolile implicate în proiect vor fi suportate de şcolile participante/Consiliul Local al Comunei Văleni, sau de alţi sponsori
-spaţiale : laboratoarele de informatică din şcolile implicate


· DISEMINAREA :
-seminarii la debutul şi la finalul proiectului
-articole în revista clasei a IV- a B ( Şcoala cu Clasele I – VIII Nr. 8 Roman)
-sesiunea de comunicări ştiinţifice
-în cadrul Comisiei metodice a fiecărei şcoli implicate în proiect

· Monitorizarea activităţilor:
Elevii vor realiza fotografii în timpul activităţilor.Se va urmări ca participanţii să
primească reviste,articole necesare achiziţiei cunoştinţelor ecologice şi vor fi rugaţi să-şi împărtăşească liber părerile personale asupra activităţilor propuse.

· EVALUAREA
-chestionare
-schimburi de impresii prin scrisori deschise
-portofolii(proiectul,derularea lui,imagini din timpul activităţilor)
-realizarea unor CD-uri pentru participanţii la proiect
-materiale afişate la panourile clasei/şcolii şi în cadrul unei expoziţii
-acordarea de diplome elevilor/cadrelor didactice/părinţilor/membrilor comunităţii locale

· Produse finale :
-expoziţie cu lucrările elevilor/afişe realizate de ei
-CD-uri pentru participanţi
-album foto pentru fiecare şcoală implicată în proiect

· Rezultate aşteptate :
-schimb de experienţă în ceea ce priveşte specificul muncii în clasele primare
-stabilirea unor relaţii de prietenie între şcoli
-formarea unor abilităţi de comunicare
-promovarea în comunitate a unei imagini pozitive a celor două instituţii implicateARGUMENT
Motto :
„Copilul să nu ştie nimic
pentru că i s-a spus,
ci pentru că a înţeles;
să nu înveţe ştiinţa,
ci să o descopere!”
(J. J. Rouseau)

Problema educării comportamentului ecologic al elevului de ciclul primar,nu e nouă, se pune tot mai acut,devine obiect de studiu din cea mai fragedă vârstă şi ne priveşte deopotrivă pe toţi,adulţi şi copii.
Începută de timpuriu educaţia ecologică are şanse mari – cei mici trebuie să înţeleagă că pe pământ există interdependenţă între om şi nenumăratele specii de plante şi animale, între om, societate şi ciclurile biologice din natură. Aceasta se poate realiza prin activităţi de cunoaşterea mediului, dezvoltarea limbajului,educaţie plastică, abilităţi practice, dar prin extindere şi prin discipline opţionale sau activităţi extracurriculare.
Pornind de la experienţa şi nevoile copilului, învăţătorul trebuie să stimuleze copii să participe, să se implice, să găsească soluţii prin folosirea lucrului în grupe, a studiului de caz, a dezbaterii, a jocului de rol.
Dintre metodele şi procedeele clasice din învăţământul tradiţional, în funcţie de vârstă pot fi folosite exemplul, povestirea morală, convorbirea, aprobarea, dezaprobarea îmbinate cu metode activ – participative.


ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROIECTULUI
“NATURA - AURUL VERDE!”

Data – Octombrie - 2010

Locul - Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 8 şi Şcoala cu Clasele I- VIII Văleni
Activitatea – „S.O.S. natura!”
Modalitatea de realizare – stabilirea programului, popularizarea în rândul elevilor, cadrelor didactice,părinţilor,constituirea echipelor de lucru,completare de chestionare.

Data – Noiembrie 2010

Locul – Şcoala cu clasele I-VIII Văleni
Activitatea - Masă rotundă – “Pădurea”
Modalitatea de realizare – realizarea unor lucrări cu materiale din natură având tematică
diferită – pădurea, apa, vremea, clima


Perioada – Decembrie 2010

Locul – Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 8 Roman
Activităţi – redactare referate,compuneri,afişe,scrisori între/către membrii din şcoala
organizatoare/participantă, completare de chestionare,fişe cu tematică referitoare la : luna pădurii (martie – aprilie ),ziua mondială a păsărilor (1 aprilie),ziua mondială a sănătăţii (17 aprilie), ziua pământului (22 aprilie),ziua mondială protecţiei animalelor şi păsărilor de laborator ( 24 aprilie)
Modalitatea de realizare – redactarea în Microsoft Word a compunerilor, referatelor,
scrisorilor,acces la Internet,achiziţionare de materiale necesare realizării afişelor

Data – Februarie - 2011

Locul – Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 8 Roman
Activitatea – Vizită la Muzeul de Ştiinţe ale Naturii
Modalitatea de realizare – vizitarea muzeului


Data – Martie - 2011

Locul – Şcoala cu Clasele i – VIII Nr. 8 Roman
Activitate – expoziţie cu lucrările realizate de copii
Modalitate de realizare – expunerea lucrărilor în şcolile participante la proiect


Data – Aprilie 2011

Locul – Şcoala cu Clasele I – VIII Văleni
Activitatea – Excursie tematică în parcul din comună, declarat monument al naturii şi reactualizarea zilelor cu importanţă ecologică din luna mai
( 10 mai – ziua păsărilor,arborilor; 15 mai – ziua internaţională de acţiune pentru climă; 22 mai – ziua biodiversităţii ; 24 mai – ziua parcurilor naţionale)
Modalitatea de realizare – transportul elevilor/ cadrelor didactice implicate în proiect la
Văleni şi realizarea unor desene cu tema ,, Pădurea înmugurită".


Data – Mai 2011

Locul – Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 8 Roman
Activitatea – “Carnaval Eco”
Modalitate de realizare – confecţionarea costumelor din materiale reciclabile, exersarea
jocului de rol pe teme ecologice

Data – Iunie 2011

Locul – Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 8 Roman şi Şcoala cu clasele I- VIII Văleni
Activitatea – Încheierea proiectului
Modalitate de realizare – seminar de informare – prezentarea portofoliilor, a albumelor
foto(în format electronic) realizate în timpul desfăşurării proiectului,oferirea de diplome elevilor/cadrelor didactice/ părinţilor /membrilor comunităţiiAvizat, Avizat,
Dir. Prof. Liliana Chelariu Dir. Prof. Maxim Gabriela

CHESTIONAR ECOLOGIC


1.Ai fi interesat să te implici în activităţi pentru protecţia mediului?De ce?

2. Cât de des citeşti articole / anunţuri din Mass-Media legate de mediul înconjurător?

3. De câte ori ai facut voluntariat pentru protectia mediului ? (proteste, acţiuni de ecologizare)


4. Cat de mult esti preocupat de starea actuală a sănătăţii mediului în Romania şi nu numai?

5. Cat de des discuţi cu prietenii despre problemele de mediu şi ecologie?

6. Ai aloca costuri personale pentru a desfăşura activităţi de protejare a mediului?

7. Care este primul cuvânt care iţi trece prin minte când auzi de noţiunea “protecţia mediului?”

8. Consideri ca aceste activităţi reprezintă un real sprijin în protecţia mediului?

9. De ce evenimente / campanii legate de mediu/ecologie ai auzit ?

10. Numeşte organizaţii de mediu de care ai auzit.

CHESTIONAR ECOLOGIC

1.Ai fi interesat să te implici în activităţi pentru protecţia mediului?De ce?
2. Cât de des citeşti articole / anunţuri din Mass-Media legate de mediul înconjurător?
3. De câte ori ai facut voluntariat pentru protectia mediului ? (proteste, acţiuni de ecologizare)
4. Cat de mult esti preocupat de starea actuală a sănătăţii mediului în Romania şi nu numai?5. Cat de des discuţi cu prietenii despre problemele de mediu şi ecologie?6. Ai aloca costuri personale pentru a desfăşura activităţi de protejare a mediului?7. Care este primul cuvânt care iţi trece prin minte când auzi de noţiunea “protecţia mediului?”
8. Consideri ca aceste activităţi reprezintă un real sprijin în protecţia mediului?9. De ce evenimente / campanii legate de mediu/ecologie ai auzit ?10. Numeşte organizaţii de mediu de care ai auzit.

Niciun comentariu: