luni, 27 aprilie 2009

" EDUCAŢIA TA CONTEAZĂ ! - 2009 "
PROGRAM LOCAL DE PREVENIRE ÎN SISTEM INTEGRAT ELABORAT DE
GRUPUL DE ACŢIUNE COMUNITARĂ VĂLENI - NEAMŢI. Motivatie:
Din analiza situatiei miscarii elevilor, la sfarsitul anului scolar 2008-2009, a rezultat ca 4% din elevii inscrisi in sistemul de invatamant au abandonat scoala, iar 20 % nu au frecventat cursurile. Aceste procente alarmante se datoreaza în primul rand faptului ca minorii in cauza beneficiaza de deplina libertate de decizie si de mult prea mult timp liber pentru care nu au o alternativa de a si-l petrece, în conditiile în care familiile nu sunt preocupate de modul în care îsi petrec acestia timpul sau de sursa banilor pe care îi cheltuiesc în localurile din comuna, la jocuri electronice, pe tigari sau bauturi alcoolice.
În aceste conditii, consideram ca este importanta readucerea acestora în scoala, atat prin prisma reducerii numarului participantilor minori la savarsirea de acte antisociale sau a victimizarii acestora, cat si prin aceea ca, pe termen lung, minorii care nu îsi finalizeaza studiile devin dependenti social .
Pentru aceasta, Postul de Politie Valeni propune lansarea Proiectului Local de Prevenire în Sistem Integrat: “ Educatia ta conteaza ! - 2009 ”, care urmareste prevenirea si combaterea abandonului si absenteismului scolar, precum si reducerea numarului minorilor care comit infractiuni sau devin victime ale acestora, prin activitati preventive, desfasurate impreuna cu membrii Grupului de Actiune Comunitara Valeni.
II. Obiective:
1. identificarea cauzelor care generează abandonul si absenteismul şcolar;
2. scăderea numărului infracţiunilor comise de minori aflaţi în abandon şcolar sau care prezintă un asemenea risc;
3. scăderea numărului minorilor - victime ale infractiunilor;
4. dezvoltarea unui comportament responsabil şi bazat pe respect fată de cadrele didactice;
5. reducerea absenteismului şcolar;
6. crearea unei legături permanente şcoala - familie - poliţie - primarie, pentru facilitarea comunicării interinstituţionale, în interesul minorilor incluşi în grupul ţintă;
7. asigurarea implicării instituţiilor cu responsabilităţi în domeniu, pentru sprijinirea minorilor aflaţi în risc de abandon şcolar şi a familiilor acestora;
8. asigurarea unui mediu securizat în şcoli şi în imediata apropiere a acestora.
III. Rezultate asteptate:
1. reducerea cu 30% a numărului elevilor care sunt în situatie de abandon şcolar sau care au un număr mare de absenţe;
2. reducerea cu 80% a numărului elevilor implicaţi în acte de agresiune fizică sau care comit infractiuni;
3. reducerea cu 90% a actelor antisociale ale căror victime sunt elevii.
IV. Grup tinta: 25 elevi cu probleme şcolare şi de comportament, identificaţi de către conducerea scolii.
V. Beneficiari direcţi: elevii Scolii cu clasele I-VIII Valeni / comuna Valeni.
VI. Beneficiari indirecţi: familiile elevilor incluşi în grupul ţintă, cadrele didactice si colectivele claselor din care provin.
VII. Perioada desfasurarii: 22 aprilie 2009 - 12 iunie 2009.
VIII. Parteneri implicati in program:
♦ Şcoala cu clasele I-VIII Valeni, comuna Valeni, jud. Neamt;
♦ Postul de Politie Valeni;
♦ Primaria Comunei Valeni;
♦ S.C. " Mao Prod Com " S.R.L. - Valeni;
♦ Grupul de Actiune Comunitara Valeni.
IX. Activitati:
Postul de Politie Valeni:
- monitorizează elevii cuprinşi în grupul ţintă;
- întreprinde demersurile necesare pentru responsabilizarea familiilor cu privire la obligaţiile pe care le au în formarea şi educaţia copiilor lor;
- stabileşte vulnerabilităţile unităţilor scolare în ceea ce priveşte siguranţa elevilor şi acţionează pentru eliminarea acestora;
- se implică punctual, la solicitarea unităţilor de învătămant, pentru soluţionarea unor divergenţe apărute între elevi;
- asigura pregătirea antiinfracţională si antivictimala a elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice;
- efectueaza descinderi in barurile si localurile din comuna, in scopul depistarii elevilor care nu frecventeaza orele de curs.
Şcoala cu clasele I-VIII Valeni / com. Valeni - PJ( structuri Scoala I-IV Moreni; Scoala I-IV Munteni ):
- identifică elevii care urmează a fi incluşi în grupul ţintă;
- notifică familiile acestora cu privire la situaţia şcolară a elevilor;
- colaboreaza cu Postul de Politie Valeni, Primaria Valeni si cu membrii Grupului de Actiune Comunitara Valeni.
Primaria Comunei Valeni:
- efectueaza anchete sociale privind familiile elevilor aflati in situatie de abandon scolar sau absenteism;
- impreuna cu reprezentantii Scolii cu clasele I-VIII Valeni si ai Postului de Politie Valeni, vor fi efectuate vizite la domiciliul familiilor elevilor monitorizati.
S.C. " Mao Prod Com " S.R.L. - Valeni:
- sponsorizeaza, lunar, primii trei elevi din clasele IV-VIII, care nu au absente nemotivate in catalog, cu premii constind in dulciuri si rechizite scolare.
Grupul de Actiune Comunitara Valeni:
- sprijina ceilalti parteneri in activitatile desfasurate pe aceasta linie;
- informeaza Postul de Politie Valeni despre orice situatie grava in care sunt implicati minori.
X. Programul proiectului:
· Aprilie 2009 : notificarea familiilor elevilor din grupul tinta, prin intermediul agentilor din cadrul Postului de Politie Valeni, cu privire la situatia scolara;
· Aprilie 2009 : elaborarea unui chestionar si aplicarea lui pe grupul tinta;
· Mai 2009 : interpretarea rezultatelor chestionarului;
· Iunie 2009 : evaluare finala in cadrul proiectului " Educatia ta conteaza ! - 2009 ".

Niciun comentariu: