luni, 8 martie 2010

PREVENIREA CONFLICTELOR INTRAFAMILIALE

Conflictele intrafamiliale reprezintă cele mai periculoase conflicte ce se pot naşte în mediul rural, pentru că evoluează mocnit, fără semne vizibile pentru societate, după care se pot acutiza brusc, cu consecinţe extrem de grave.Încet, încet, opinia publică devine tot mai activă în ce priveşte acest fenomen social (violenţa domestică) şi consecinţele sale. Chiar şi mediul rural, mai conservator, abandonează treptat modelul patriarhal, autoritar (“Eu te-am făcut, eu te omor” , ‘bătaia e ruptă din rai”, “femeia trebuie bătută, că ştie ea de ce!” “unde dă părintele, creşte” ).
Legea 217/2003, care încadrează în mod distinct abuzul familial, aduce precizări cu privire la formele de abuz care pot apare în cadrul familiei, reunite sub termenul de „ violenţă în familie”.Violenţa în familie reprezintă orice acţiune fizică sau verbală săvârşită cu intenţie de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiaşi familii, care provoacă o suferinţă fizică, psihică, sexuală sau un prejudiciu material. Legea se aplică şi persoanelor care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, dovedite pe baza anchetei sociale.
În cazul comiterii unor acte de violenţă în familie, organele de poliţie intervin la sesizarea victimei, a altui membru al familiei (prin formularea de către acesta a unui denunţ), a unei autorităţi sau din oficiu. De asemenea există Legea 61/1991 care prevede în mod specific infracţiunea de alungare din locuinţa comună şi sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. Agresorul poate fi sancţionat prin aplicarea unei amenzi contravenţionale sau a pedepsei cu închisoarea contravenţională, pentru „săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiilor publice” şi pentru „alungarea din locuinţa comună a soţului sau soţiei, a copiilor, precum şi a oricărei altei persoane aflate în întreţinere”.
Poliţiştii pot afla despre un conflict intrafamilial dar intervenţia lor pentru aplanarea acestuia poate fi zădărnicită de faptul că instituţia Poliţiei nu este percepută favorabil de familia respectivă sau convingerile religioase ori de altă natură nu sunt favorabile intervenţiei străinilor în familie, ori poate că persoana poliţistului nu este agreată.
Cum să intervii în acest caz ?
Poţi să-i chemi la post, să întocmeşti un proces verbal de contravenţie soţului vinovat ori să le pui în vedere să renunţe la actele de violenţă şi să întocmeşti un înscris că ai aplanat starea conflictuală. Dar oare chiar ai aplanat-o? În acest caz trebuie să analizezi persoanele implicate în conflict, să afli care sunt valorile pe care le preţuiesc, persoanele pe care le apreciază şi le ascultă şi să încerci să îi influenţezi prin aceştia (preotul sau pastorul pentru cei cu convingeri religioase puternice, primarul, liderii informali ai comunei, bătrânii, rude apropiate, prieteni).În cazurile de violenţă domestică (în special soţii asupra soţiilor) aceste fapte de cele mai multe ori nu sunt sesizate lucrătorilor de poliţie. Le revine acestora sarcina de a afla, prin mijloace specifice, despre aceste incidente, cât mai repede, pentru că eficienţa intervenţiei în aplanarea conflictului domestic este cu atât mai mare cu cât se face într-un stadiu incipient.Victima unei agresiuni fizice, psihice sau sexuale se poate adresa la:
Postul de Poliţie Comunal Valeni – pentru a depune o plângere;
Unitatea de Primire a Urgenţelor din cadrul Spitalului sau medicului de familie – pentru a obţine îngrijiri medicale;
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – când sunt implicate şi victime minori;
Centrul de Violenţă în Familie – pentru a beneficia de găzduire temporară;
Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială – Compartimentul de combatere a violenţei în familie – pentru a obţine informare, consiliere şi îndrumare către instituţiile competente.
Asociatia Femina 2000 - Centrul de primire in regim de urgenta a femeilor si copiilor lor, victime ale violentei in familie "Sfanta Teodora" :o233 742167e-mail : asociatia_femina@yahoo.com site : http://www.femina2000.ro/
Centrul Judetean Columna pentru victime ale violentei domestice :0233 225225

Niciun comentariu: