luni, 28 mai 2012

LEGEA nr. 67/2004 - Republicata pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale INFRACŢIUNI

Art. 106 (1) Mentionarea in declaratia de acceptare a candidaturii a unor date neadevarate constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani. (2) Inscrierea, cu stiinta, in copia de pe lista electorala permanenta sau in copia de pe lista electorala complementara a unor persoane care nu sunt inscrise in lista electorala permanenta sau complementara constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
Art. 107 (1) Impiedicarea prin orice mijloace a liberului exercitiu al dreptului de a alege sau de a fi ales constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea unor drepturi. (2) In cazul in care prin fapta prevazuta la alin. (1) s-a pricinuit o vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii, care necesita pentru vindecare ingrijiri mai mult de 60 de zile sau care a produs una dintre urmatoarele consecinte: pierderea unui simt sau a unui organ, incetarea functionarii acestora, o infirmitate permanenta fizica ori psihica, slutirea, avortul ori punerea in primejdie a vietii persoanei, pedeapsa este inchisoare de la 3 la 10 ani. (3) Tentativa se pedepseste. Art. 108 (1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare ori de catre alte persoane constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. (2) Tentativa se pedepseste. Art. 109 (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase in timpul campaniei electorale, precum si in scopul determinarii alegatorului sa voteze sau sa nu voteze o anumita lista de candidati ori un anumit candidat pentru functia de primar, consilier sau presedinte al consiliului judetean, precum si primirea acestora de catre alegatori constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani. (2) Pedeapsa prevazuta la alin. (1) se aplica si persoanei care voteaza fara a avea drept de vot ori alegatorului care voteaza de mai multe ori in ziua alegerilor. (3) Tentativa se pedepseste. Art. 110 (1) Tiparirea si utilizarea de buletine de vot false, introducerea in urna a unui numar suplimentar de buletine fata de cele votate de alegatori, falsificarea prin orice mijloace a documentelor de la birourile electorale, precum si utilizarea unui act de identitate nul sau fals constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani. (2) Tentativa se pedepseste. Art. 111 (1) Atacul prin orice mijloace asupra localului sectiei de votare, furtul urnei sau al documentelor electorale, ruperea sigiliilor constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava. (2) Tentativa se pedepseste. Art. 112 (1) Deschiderea urnelor inainte de ora stabilita pentru inchiderea votarii, precum si utilizarea urnei speciale in alte conditii decât cele prevazute la art. 87 constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. (2) Tentativa se pedepseste. Art. 113 (1) Incredintarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al sectiei de votare constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 5 ani. (2) Aceeasi pedeapsa se aplica si persoanei care transporta urna speciala fara a face parte din biroul electoral al sectiei de votare. (3) Tentativa se pedepseste. Art. 114 Limitele pedepselor pentru infractiunile prevazute in Codul Penal ori in legile penale speciale, savârsite in legatura cu desfasurarea alegerilor, se majoreaza cu jumatatea maximului special. Art. 115 Pentru toate infractiunile prevazute in prezenta lege, savârsite in legatura cu alegerea consilierilor, primarilor si a presedintilor consiliilor judetene, actiunea penala se pune in miscare din oficiu. Art. 116 Bunurile destinate sau folosite la savârsirea contraventiilor prevazute la art. 103 lit. i) si r) ori a infractiunilor prevazute la art. 109 si 110 sau rezultate din comiterea acestora se confisca.

Niciun comentariu: