luni, 28 mai 2012

LEGEA nr. 67/2004 - Republicata pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale CONTRAVENŢII

Art. 103 Constituie contraventii urmatoarele fapte: a) inscrierea, cu buna stiinta, a unui alegator in mai multe liste electorale; inscrierea in listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot, semnarea listei sustinatorilor cu incalcarea prevederilor art. 49; b) incalcarea dispozitiilor referitoare la afisarea listelor de candidati si a candidaturilor independente sau la folosirea semnelor electorale; c) pastrarea registrelor cu listele electorale permanente in conditii necorespunzatoare; d) neefectuarea la termen a comunicarilor prevazute de lege si neoperarea acestora in listele electorale permanente; e) efectuarea de operatiuni in listele electorale permanente de catre persoane neautorizate; f) necomunicarea catre judecatorii a modificarilor operate in exemplarul listei electorale permanente existente la primarie; g) neluarea de catre organizatori a masurilor necesare desfasurarii normale a adunarilor electorale, precum si distribuirea, inclusiv de catre candidati, de bauturi alcoolice in timpul adunarilor sau, in ziua votarii, in perimetrul sectiilor de votare, delimitat potrivit art. 80 alin. (1); h) distrugerea, deteriorarea, murdarirea, acoperirea prin scriere sau in orice alt mod a listelor electorale, a platformelor-program afisate sau a oricaror alte afise ori anunturi de propaganda electorala; i) afisarea mijloacelor de propaganda electorala in alte locuri decât cele permise potrivit prevederilor legale; j) acceptarea de catre o persoana a inscrierii sale in mai multe liste de candidati pentru aceeasi autoritate publica; k) neaducerea la cunostinta publica de catre membrii birourilor electorale de circumscriptie a propunerilor de candidaturi; l) refuzul de a permite accesul persoanelor prevazute la art. 80 alin. (5) in localul de vot; m) refuzul de a se conforma dispozitiilor presedintelui biroului electoral al sectiei de votare cu privire la asigurarea ordinii in localul de vot si in imprejurimi, potrivit dispozitiilor art. 80 alin. (1); n) refuzul nejustificat de a inmâna buletinul de vot si stampila de votare alegatorului inscris in lista, care prezinta actul de identitate, precum si inmânarea buletinului de vot unui alegator care nu prezinta actul de identitate; o) incalcarea de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare a prevederilor art. 89 si intocmirea proceselor-verbale cu incalcarea dispozitiilor art. 90; p) parasirea de catre membrii biroului electoral a localului sectiei de votare inainte de stabilirea rezultatului alegerilor si de semnarea procesului-verbal; q) continuarea propagandei electorale dupa incheierea campaniei electorale potrivit dispozitiilor art. 61, precum si sfatuirea alegatorilor, in ziua votarii, la sediul sectiilor de votare sau in perimetrul prevazut la art. 80 alin. (1), sa voteze sau sa nu voteze anumite partide politice, aliante politice, aliante electorale ori candidati independenti; r) purtarea, pe durata votarii, de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare sau de catre persoanele acreditate, de ecusoane, insigne sau alte insemne de propaganda electorala; s) absenta nejustificata a presedintelui, a loctiitorului acestuia sau a membrilor birourilor electorale, stabiliti potrivit prevederilor prezentei legi, de la activitatea acestora; s) refuzul presedintelui biroului electoral sau al loctiitorului acestuia de a elibera o copie certificata de pe procesul-verbal persoanelor indreptatite potrivit prevederilor prezentei legi; t) nerespectarea de catre primar a prevederilor art. 16 alin. (2). Art. 104 Contraventiile prevazute la art. 103 lit. h), i), l) , q) si t) se sanctioneaza cu amenda de la 600 lei la1.000 lei, cele prevazute la lit. c), d), e) si f), cu amenda de la 1.000 lei la 1.400 lei, cele de la lit. j), k), o), p), s) si s), cu amenda de la 1.400 lei la 2.000 lei, cele prevazute la lit. a), b), g), m) si n), cu amenda de la 2.200 lei la 3.000 lei.

Niciun comentariu: