luni, 2 mai 2011

" SIGURANTA COPILULUI - PRIORITATE A SCOLII, FAMILIEI, POLITIEI "

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII VĂLENI
COMUNA VĂLENI - JUDETUL NEAMT
TEL/FAX:0233781003
E-MAIL: valeniscoala@yahoo.com.uk
NR………….DIN …………………

ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI NEAMŢ
POSTUL DE POLIŢIE VĂLENI
COMUNA VĂLENI - JUDETUL NEAMT
TEL/FAX:023378281
E-MAIL: politiavaleni@yahoo.com
NR………….DIN …………………
Denumirea proiectului:

“ SIGURANŢA COPILULUI –
PRIORITATE A ŞCOLII, FAMILIEI, POLIŢIEI ”
Proiect Local in Sistem Integrat pe Linia Cresterii Sigurantei Copilului


A. Grup ţintă: ELEVII CLASELOR I – VIII / Şcoala cu clasele I – VIII Văleni
B. Locul desfăşurării: CDI – Şcoala cu clasele I – VIII Văleni
C. Termen: 2010 – 2011

D. Coordonatori:
Şcoala cu clasele I – VIII Văleni, Director Prof. Macsim Gabriela
Postul de Politie Văleni , Agent Şef Adjunct Cocea Cristian
Grupul de Actiune Comunitara Valeni

E. Parteneri:
Şcoala cu clasele I – VIII Văleni
Postul de Politie Văleni
Comitetul de părinţi / Consiliul clasei
Sponsori


F. Descrierea proiectului:

Obiectivul general:
«Formarea la elevi a unor deprinderi de comportare care să întărească siguranţa persoanei»

Obiective specifice:
Cunoaşterea riscurilor ce pot apărea în cazul nerespectării unor reguli, pentru prevenirea acestora;
Cunoaşterea şi respectarea dreptului persoanei de a trai în siguranţă;
Eliminarea violenţei în rândul elevilor;
Educarea elevilor în spiritul toleranţei.

Obiective de referinţă:
Să nu intre în discuţii cu persoane necunoscute;
Să aleagă drumul cel mai sigur, recomandat de părinţi, învăţător;
Să respecte persoanele din preajmă;
Să nu agreseze verbal sau gestual;
Să nu deranjeze lecţiile;
Să participe cu interes la activităţi.

Exemple de activităţi de învăţare:
o întâlniri cu cadre din rândul Postului de Poliţie Văleni;
o prezentarea şi discutarea unor reguli de comportare în situaţii limită;
o realizarea de către elevi a unor desene, compuneri legate de temă;
o studiu de caz.

Activităţi la care vor participa elevii Şcolii cu clasele I – VIII Văleni:
Rezolvarea unor chestionare de circulaţie, de conduită;
Dezbateri pe marginea unui caz real sau invocat;
Întâlniri active cu reprezentanţi ai poliţiei;
§ prezentarea normelor de conduită în diferite împrejurări
întrebări - răspunsuri
Audierea unor povestiri;
Alcătuirea unor compuneri pe teme date.


Evaluare :
realizarea unui portofoliu la CDI
desene, compuneri, texte lecturate
chestionare - rezolvate de elevi
pliante primite de la Politie

Echipa de jurizare :
Director / Agent, instituţii partenere
Profesori, învăţători
Reprezentanţi ai cadrelor didactice, elevilor şi ai părinţilor.

Promovare şi diseminare :
Promovarea pe blogul GAC : Valeni - comuna fara criminalitate
( http://gacvalenint.blogspot.com/ ), conturile GAC de Facebook (GAC Valeni Neamt) si YouTube ( gacvalenint ), Foaia Valenilor - ziarul comunei Văleni, Revista şcolii
Realizarea unui CD / DVD cu imagini din timpul proiectului

Responsabil proiect :
Macsim Gabriela, Director, Şcoala cu clasele I – VIII Văleni / 0766671287
Agent şef adjunct Cocea Cristian, şeful Postului de Poliţie Văleni / 0766434930

Niciun comentariu: