vineri, 7 noiembrie 2008

Economia Bazată pe Cunoaştere


Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere a fost iniţiat de Guvernul României, prin Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu sprijinul Băncii Mondiale. Iniţiativa beneficiază de o finanţare de 70 de milioane de dolari, pentru realizarea mai multor componente: facilitarea accesului la cunoaştere, dezvoltarea resurselor umane din localităţi rurale şi mic urbane, servicii de e-Government şi e-Business.Obiectivul proiectului este acela de a facilita participarea comunităţilor dezavantajate din punct de vedere al accesului la informaţie la societatea bazată pe cunoaştere, în acord cu strategia guvernamentală de integrare în Uniunea Europeană.


Proiectul contribuie la extinderea accesului la tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii moderne şi la îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului pentru cetăţenii comunităţilor selectate, dezvoltarea şi promovarea serviciilor de e-government, modernizarea procesului educaţional precum şi la promovarea comerţului electronic şi adoptarea soluţiilor inovative în mediul de afaceri.
In orizontul de timp 2006-2010, Proiectul „Economia Bazată pe Cunoaştere” va crea un model de dezvoltare al societăţii informaţionale moderne în România declanşând un proces ireversibil de schimbare culturală şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii.

Niciun comentariu: