joi, 5 iulie 2012

COMUNA VALENI IN ZIARUL CEAHLAUL

Văleni, pe locul 2 la eCULTURA 4 iulie 2012 de Reporter Comunitatea Văleni, judeţul Neamţ se numără printre cei 33 de câştigători dintre cele 64 de proiecte depuse în cadrul programului de granturi eCULTURA. Proiectul “Elevul de azi, artistul de mâine” va primi o finanţare nerambursabilă în valoare de 15564,5 ron, care va contribui la procesul de dezvoltare culturală atât în plan local dar şi la nivelul întregii comunităţi. Proiectul câştigător a fost depus de către Biblioteca Comunală Văleni în parteneriat cu Şcoala cu clasele I-VIII Văleni şi Biblioteca “Vasile Alecsandri” Traian din judeţul Bacău. Prin implementarea activităţilor din cadrul proiectului nostru ne propunem să contribuim la creşterea capacităţtii comunităţii locale de a participa la activităţi culturale, la îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor TIC atât ale bibliotecarilor, venind în sprijinul diversificării şi creării de servicii noi care se pot fi oferite în cadrul bibliotecii, cât şi a beneficiarilor prin furnizarea de servicii culturale moderne. Prin implementarea proiectului, un număr de 30 de elevi din clasele I-VIII, cu rezultate şcolare bune şi foarte bune, dintre care 10 din comuna Traian şi 20 din comuna Văleni, vor fi implicaţi în activităţi cultural-educaţionale. În implementarea acestui proiect vor fi implicaţi managerul RECL, bibliotecarul comunei Văleni şi Traian împreuna un reprezentant al profesorilor al şcolii Văleni. Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 5 luni, începând cu luna mai 2012. Activitătile propuse în cadrul proiectului se vor desfăşura atât în comuna Văleni cât şi în comuna Traian. Proiectul va fi promovat prin materiale specifice de informare, dintre care: 100 de fluturaşi, 10 afişe, 30 de materiale digitale pe suport DVD, 35 de şepci şi 23 de tricouri personalizate cu logo-ul oficial. De asemenea, echipa de proiect va coordona o sesiune de instruire privind principiile şi tehnicile de căutare a surselor informaţionale tip catalog de bibliotecă la care vor participa 20 de copii. Totodată, elevii vor putea asista la ore de prezentare în bibliotecă folosind tehnologii moderne. În cadrul proiectului, 20 de micuţi vor pune în scenă piesa Judecata lui Nică precum şi două dansuri populare care vor fi prezentate publicului. Elevii implicaţi în proiect vor avea ocazia să participe la o sesiune de lectură şi recitare online precum şi la seminarii informaţionale cu privire la droguri şi riscurile asociate acestora. În cele două comune partenere vor fi organizate două expoziţii, precum şi o sesiune de instruire pentru lucrul cu fişiere foto şi în ceea ce priveşte schimbul online de materiale şi salvarea documentelor pe suport digital. Despre Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere Economia Bazată pe Cunoaştere este un proiect strategic de pionierat pentru societatea cunoaşterii din România, conceput şi derulat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi finanţat de Banca Mondială şi de Guvernul României. Prin acest program, MCSI a dotat 255 de comunităţi din România dezavantajate din punct de vedere al cunoaşterii şi accesului la informaţie cu infrastructură TIC şi acces la Internet de mare viteză. În fiecare comunitate inclusă în acest exerciţiu inovativ a fost dezvoltată o Reţea Electronică a Comunităţii Locale, ce comprimă 4 noduri de importanţă publică locală: Primăria, şcoala, Biblioteca şi PAPI (Punct de Acces Public la Infomaţie). Beneficiarii direcţi ai societăţii cunoaşterii reprezintă 1.8 mil locuitori, 20% din populaţia din mediul rural, 8% din populaţia României. Economia Bazată pe Cunoaştere şi-a propus să transforme această categorie vulnerabilă a populaţiei în adevărate surse de educaţie şi informaţie, prin transfer de cunoaştere şi diseminare de bune practici atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Mai multe informaţii despre proiect puteţi obţine vizitând www.ecomunitate.ro . Proiect: “Elevul de azi, artistul de mâine” Finanţator: Proiectul “Economia Bazată pe Cunoaştere” (EBC) iniţiat de Guvernul României, prin Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu sprijinul Băncii Mondiale. Solicitant: Primăria comunei Văleni, judeţul Neamţ , Tel- fax :0233/781.421, e-mail: primvaleni@yahoo.com Parteneri: Primăria comunei Traian, judeţul Bacău, Tel: 0234/221.042 , şcoala cu clasele I-VIII Văleni, judeţul Neamţ, Tel: 0233/781.003, e-mail: valeniscoala@yahoo.co.uk

Niciun comentariu: